Frihedsrettigheder i en digital tidsalder

Prisen gives til en person, organisation eller virksomhed, som har gjort en særlig indsats for at fremme menneskerettigheder, demokrati, åbenhed og gennemsigtighed i den digitale tidsalder.Libre-priskomiteen ønsker at præmiere og løfte de kræfter, der arbejder for at fremme det åbne og frie samfund i en tid, hvor digitale redskaber, overvågning, kunstig intelligens og algoritmer bruges af både private og offentlige instanser til at udfordre de borgerrettigheder, som det har taget os hundredvis af år at tilkæmpe sig.


Prisen gives for en indsats, der styrker demokratiske instansers og offentlighedens indsigt og kontrol med den offentlige forvaltning, lovgivning, samt de virksomheder og systemer, som former vores samtid og fremtid i en digitaliseret tidsalder.

Libre-prisen kan gives til alt fra en whistleblower til en journalist, aktivist, politiker, organisation, virksomhed etc. så længe det vurderes af dommerkomiteen, at denne lever op til kriterierne i fundatsen.


Prisen er stiftet af folketingsmedlem Lisbeth Bech-Nielsen og journalist Peter Christian Bech-Nielsen, og er de første fire år økonomisk støttet af Borgerretsfonden.


Dommerpanelet består af prisen stiftere, samt Birgitte Arent Eiriksson (vicedirektør i Justitia), Hanne Marie Motzfeldt (formand for Borgerretsfonden), Thomas Madsen-Mygdal (iværksætter og stifter af Techfestival), Christian Panton (privacy-aktivist), Christina Egelund (stifter af partiet Fremad), samt Johan Busse (konstitueret landsdommer og formand for Dataetisk Råd).